Împreună pentru SORGING

Societatea Română de Grafică Inginerească este o organizație non-profit atestată a cărei misiune este încurajarea, facilitatea și promovarea activităților din domeniul Graficii Inginerești.

Anual solicităm sprijinul dumneavoastră prin completarea formularului 230. Acest formular permite direcționarea a 3,5% din impozitul pe care îl plătiți către stat. Fără niciun cost din partea celui care îl completează.

Formularul 230

Formularul 230 este o cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 15/ 07.01.2021.

Termenul de depunere

Formularul 230 are termen de depunere până la data de 25 mai.

Formularul 230 pentru anul 2022 se completeaza si se depune pana la data de 25 mai 2022 prin mai multe metode: 

  • la sediul Organizatiei non-profit, caz in care aceasta va trimite ulterior formularul pentru dumneavoastră, 
  • la organul fiscal de care apartii, direct la registratura sau prin posta, conform adresei din cartea de identitate, 
  • prin serviciul online ANAF Spatiul Privat Virtual , daca aveți semnatură electronică.

Pendru depunerea formularului prin poștă cu confirmare de primire puteți consulta site-ul ANAF cu privire la adresa Administratiei Fiscale la care sunteți arondat în funcție de domiciliu.

Puteți consulta tabelul cu arondarea localităților pe unități teritoriale pe pagina web a ANAF.

Puteți completa formularul și să-l transmiteți scanat la adresa de email contact@sorging.ro

Informații despre completarea formularului
Secțiunea 1

Date de identificare a contribuabilului.

Secțiunea 2

Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Există posibilitatea să redirecționați impozitul pe profit pe o perioadă de doi ani.

  • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ 17709407
  • DENUMIRE ENTITATE NONPROPFIT: ASOCIATIA Societatea de Grafica Inginereasca SORGING
  • CONT BANCAR (IBAN): RO 09 BRDE 410 SV 71 95 81 14 100
  • PROCENTUL DIN IMPOZIT: MAXIM 3.5%

Nu uitați să semnați!

Secțiunea 3

Date de identificare a împuternicitului

De unde poate fi descărcat formularul

Formularul poate fi descărcat de pe această pagina web a ANAF

Alternativ mai puteți descărca formularul de aici

Puteți consulta un model de completare la această pagină web

Orice ajutor e bine-venit, vă mulțumim!