Împreună pentru SORGING

Societatea Română de Grafică Inginerească este o organizație non-profit atestată a cărei misiune este încurajarea, facilitatea și promovarea activităților din domeniul Graficii Inginerești.

Anual solicităm sprijinul dumneavoastră prin completarea formularului 230. Acest formular permite direcționarea a 3,5% din impozitul pe care îl plătiți către stat. Fără niciun cost din partea celui care îl completează.

Formularul 230

Formularul 230 este o cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 15/ 07.01.2021.

Termenul de depunere

Formularul 230 are termen de depunere până la data de 25 mai.

Pendru depunerea formularului prin poștă cu confirmare de primire puteți consulta sit-ul ANAF cu privire la adresa Administratiei Fiscale la care sunteți arondat în funcție de domiciliu.

Puteți consulta tabelul cu arondarea localităților pe unități teritoriale pe pagina web a ANAF.

Puteți completa formularul și să-l transmiteți scanat la adresa de email contact@sorging.ro

Informații despre completarea formularului
Secțiunea 1

Date de identificare a contribuabilului.

Secțiunea 2

Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Există posibilitatea să redirecționați impozitul pe profit pe o perioadă de doi ani.

  • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ 17709407
  • DENUMIRE ENTITATE NONPROPFIT: ASOCIATIA Societatea de Grafica Inginereasca SORGING
  • CONT BANCAR (IBAN): RO 09 BRDE 410 SV 71 95 81 14 100
  • PROCENTUL DIN IMPOZIT: MAXIM 3.5%

Nu uitați să semnați!

Secțiunea 3

Date de identificare a împuternicitului

De unde poate fi descărcat formularul

Formularul poate fi descărcat de pe această pagina web a ANAF

Alternativ mai puteți descărca formularul de aici

Puteți consulta un model de completare la această pagină web

Orice ajutor e bine-venit, vă mulțumim!