ICEGD Scientific Conference

International Conference on Engineering Graphics and Design

Cea mai recentă ediție

15-17 Mai 2019

8th International Conference on Engineering Graphics and Design a avut loc la Craiova în cadrul Universității din Craiova. Au fost prezentate lucrări din domenii precum design, inginerie, arhitectură, imagistică medicală. Lucrările se pot găsi publicate în JIDEG.

Ediții anterioare

1984

Seminarul Naţional de Geometrie descriptivă şi Desen 1984 Bucureşti. Organizat – în premieră – de către catedra de Geometrie descriptivă şi desen a Institutului Politehnic din Bucureşti, a fost prima ediţie a unei manifestări ce avea să devină o tradiţie, desfăşurându-se de regulă – cu unele dereglări conjuncturale – la fiecare doi ani. Organizarea acestui seminar a fost urmarea firească a unui şir de reuşite reuniuni profesionale ale cadrelor didactice din instituţiile bucureştene de învăţământ superior tehnic. A fost prima manifestare ştiinţifică la nivel naţional în domeniul graficii inginereşti. Cu toate dificultăţile începutului, au fost prezentate numeroase lucrări care abordau desenul automat şi grafica asistată. Condiţiile existente nu au permis tipărirea lucrărilor – pregătite pentru publicare în două volume însumând peste 700 de pagini.

1987

Al II-lea Seminar Naţional de Geometrie descriptivă şi Desen a avut loc la Galaţi între 2 şi 4 iulie 1987. Au fost prezentate lucrări pe 4 secţii, astfel: Geometrie descriptivă şi Geometrie descriptivă asistată de calculator (39 de lucrări), Utilizarea tehnicii de calcul automat în reprezentări grafice (30), Aplicaţii ale geometriei descriptive şi ale desenului în industrie (29), Metodica predării geometriei descriptive şi a desenului în învăţământul superior tehnic (17), Aspecte intedisciplinare ale geometriei descriptive şi ale desenului (23). Nici la acest seminar nu a fost posibilă publicarea în volum a lucrărilor prezentate şi susţinute. 

1990

Conferinta  nationala 1990, Braşov. Universitatea din localitate organizează la Braşov, între 13 şi 14 decembrie 1990, PRASIC ’90 – Cel de al IV-lea Simpozion Naţional, PRoiectarea ASistată de Calculator, la care Secţiunea a IV-a are conţinutul Geometrie Descriptivă, Desen şi Prelucrare grafică pe calculator. Prezenţa secţiunii respective a determinat considerarea PRASIC ’90 ca Al III-lea Seminar Naţional de Geometrie descriptivă şi desen. În aceste condiţii, PRASIC ’90 a fost prima manifestare în domeniu care a cuprins şi o secţie distinctă de Grafică asistată. Interpretări diferite au condus la numerotarea ediţiilor ulterioare prin omiterea manifestării de la Braşov din anul 1990 – considerând seminarul de la Cluj-Napoca drept al III-lea Seminar, după Galaţi 1987, în timp ce după alte păreri acesta urma să fie cel de al IV-lea; numerotarea cu ignorarea reuniunii BRAŞOV 1990 a continuat până la Conferinţa de la Bucureşti, din anul 2005, când s-a corectat, aceasta din urmă devenind a X-a. Este de reţinut că – pentru prima dată – lucrările secţiunii Geometrie Descriptivă, Desen şi Prelucrare grafică pe calculator ale PRASIC ’90 au fost tipărite în volumele manifestării.

1992

Al III-lea Seminar Naţional de Geometrie Descriptivă şi Desen a avut loc la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca la 2-3 octombrie 1992, lucrările acesteia fiind publicate în două volume editate de către organizatori. Manifestarea a avut loc pe patru secţiuni: Geometrie descriptivă, Aplicaţii ale geometriei descriptive, Reprezentări grafice pe calculator, Metodica predării geometriei descriptive şi a desenului tehnic.

1994

Lucrările celui de-al IV-lea Seminar Naţional de Geometrie descriptivă şi Desen s-au desfăşurat la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, în zilele de 10 – 11 iunie 1994, şi au reunit 68 de participanţi. La această ediţie au participat, pentru a doua oara consecutiv, cadre didactice din Republica Moldova, consolidându-se astfel premisele participărilor internaţionale ulterioare. Au fost prezentate 175 de comunicări ştiinţifice, organizate pe patru secţiuni: Geometrie descriptivă (52 lucrări), Desen tehnic (31), Grafică tehnică asistată de calculator (73), Design (19) şi publicate in două volume, care totalizează aproape 1000 de pagini.

1996

Universitatea Politehnica din Timişoara a găzduit – între 17 şi 19 iunie 1996 – Al V-lea Seminar Naţional de Geometrie descriptivă şi Desen. Lucrările au fost organizate pe următoarele secţii: Geometrie descriptivă (cu 59 de lucrări prezentate), Desen, design industrial şi arhitectural (50), Grafică, proiectare asistată şi procesare imagine (79). Lucrările seminarului au fost publicate în 4 volume. 

1998

Al VI-lea Simpozion de Geometrie descriptivă şi grafică inginerească computerizată – cu participare internaţională – a avut loc la Bucureşti, în organizarea catedrei de Geometrie descriptivă şi grafică inginerească a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, la 4 – 5 iunie 1998. Manifestarea se constituie ca o premieră prin caracterul său naţional cu participare internaţională. Au fost prezentate 144 de lucrări, cuprinse în 4 secţii: Geometrie descriptivă, Grafică şi proiectare asistată, Procesarea imaginii, Desen şi Design, publicate în cele trei volume ale manifestării.

2000

GRAFICA 2000 – A VII – a ediţie a Conferinţei Naţionale cu participare internaţională a avut loc la Craiova, la 19 – 21 octombrie 2000. Manifestarea a avut loc pe patru secţiuni: Geometrie descriptivă, Desen tehnic, Design industrial şi arhitectural, Metodică de predare. Au fost prezentate 109 lucrări. Cu ocazia reuniunii de la Craiova a fost propusă constituirea unei societăţi profesionale, viitoarea SORGING. Participanţii la conferinţă au acceptat crearea Societăţii de Grafică Inginerească.

2003

În organizarea catedrei de Geometrie descriptivă şi grafică tehnică a Universităţii Transilvania din Braşov are loc – între 5 şi 7 iunie 2003 – Al VIII-lea Simpozion Naţional – cu participare internaţională – Geometrie Descriptivă, Grafică Asistată şi Design GRAFICĂ TEHNICĂ ŞI DESIGN. Lucrările simpozionului – în total 169 – au fost cuprinse în 3 secţiuni: SECŢIUNEA I-a – Geometrie descriptivă, desen tehnic şi metodici de predare – 60 de lucrări, SECŢIUNEA a II-a – Design industrial şi ergonomie – 36 de lucrări, SECŢIUNEA a III-a – Grafică pe calculator. Aplicaţii grafice CAD/CAM – 73 de lucrări.

2005

Prima Conferinţă Internaţională de Grafică Inginerească şi Design – ICEGD 2005 – a fost organizată de către Catedra de Geometrie Descriptivă şi Grafică Inginerească a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. Obiectivele Conferinţei au fost consolidarea colaborării şi stimularea cercetării ştiinţifice în domeniul graficii inginereşti. ICEGD 2005 a marcat un jubileu – A X-a Conferinţă de Grafică Inginerească – devenită, cu acest prilej, o manifestare internaţională. Lucrările conferinţei au cuprins 126 de comunicări, prezentate în 4 secţii: Grafică computerizată (40), Design şi grafică tehnică (29), Geometrie descriptivă (33), Metode didactice în disciplinele grafice (24).

2007

Conferinţă Internaţională de ICEGD 2007 Galati. A doua Conferinţă Internaţională de Grafică Inginerească şi Design – ICEGD 2007 s-a desfasurat la Galati, in perioada 7-10 iunie 2007. Organizatorii conferintei au fost Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati (coordonator proiect CEEX, modulul III, director prof.dr.ing. Baicu Ioan – şef catedra Grafică, Mecanisme şi Toleranţe), Universitatea Politehnica Bucuresti (partener 1 – reprezentant prof.dr.ing. Simion Ionel) si Universitatea Transilvania din Brasov (partener 2 – reprezentant prof.dr.ing. Velicu Doru). Conferinta a fost organizata sub auspiciile Societatii Romane de Grafica Inginereasca (SORGING) si „International Society for Geometry and Graphics” (I.S.G.G.), fiind anuntata pe pagina Web: http://www.isgg.tu-dresden.de/calendar.html .
În acord cu acestea, scopul urmărit prin ICEGD 2007 a fost cresterea vizibilitatii internationale a comunitatii stiintifice si a programelor de cercetare din universitati si industrie din Romania, in domeniile modelarii geometrice. Obiectivul principal al acestui proiect a fost intarirea colaborarii S/T pe termen lung, prin continuarea manifestarilor stiintifice dedicate problematicilor specifice si conexe ale proiectarii asistate de calculator sau chiar integral computerizata, urmarindu-se extinderea activităţilor CD desfăşurate în comun.Lucrările conferinţei au cuprins 128 de comunicări, prezentate în 4 secţii: Theoretical Gepmetry and Graphics (28); Applied Geometry and Graphics (31); Engineering Computer Graphics (46); Graphics Education (23).Aceste lucrari au fost cuprinse în volumul „Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Graphics and Design”, însumând 510 pagini, cu ISBN 978-973-667-252-1, tipărit la Editura Cermi, Iaşi şi distribuit tuturor participanţilor la conferinţă. 

2009  

În perioada 12-13 iunie 2009, a avut loc la Cluj-Napoca, manifestarea ştiinţifică “The 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN – ICEGD 2009” (A 3-a Conferinţă Internaţională de Grafică Inginerească şi Design – ICEGD 2009), organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea Mecanică, prin Catedra de Geometrie Descriptivă şi Grafică Inginerească, în colaborare cu colectivele GDDT din Facultăţile Construcţii, Instalaţii, Arhitectură şi Urbanism ale UTC-N.Conferinţa Internaţională ICEGD 2009 s-a desfăşurat sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării din Guvernul României şi Societăţii Române de Grafică Inginerească – SORGING, avand pagina Web: http://www.icegd.utcluj.ro Având la bază rezultatele foarte bune obţinute la precedentele ediţii (2005–Bucureşti, 2007–Galaţi) care au condus la strângerea legăturilor între specialiştii din ţară şi cu cei din străinătate, Conferinţa ICEGD 2009, realizată la nivel internaţional şi cu participarea unor personalităţi de prestigiu în domeniu, plasează România în rândul ţărilor din Uniunea Europeană şi din lume care organizează conferinţe având aceeaşi tematică.Cadrele didactice de la universităţi prestigioase din ţară şi străinătate (Japonia, Austria, Germania, Rep. Moldova), specialiştii din institute de cercetări precum şi reprezentanţii din mediul economic prezenţi la conferinţă au prezentat rezultatele cercetărilor proprii şi au promovat în cadrul dezbaterilor, posibilităţile de dezvoltare a unor proiecte de colaborare interuniversitare şi internaţionale în domeniile fundamentale ale teoriei reprezentărilor inginereşti, a aplicaţiilor acestora în activitatea de proiectare clasică şi asistată de calculator, precum şi cele privind utilizarea elementelor de design industrial în imbunătăţirea calităţii şi esteticii produselor industriale. În cadrul conferinţei au fost prezentate 135 de comunicări, grupate în 5 secţiuni: Theoretical Geometry and Graphics (21), Applied Geometry and Graphics (30), Engineering Computer Graphics (32), Engineering Design (31), Graphics Education (21). Lucrările au fost publicate în Revista Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Nr. 52, Vol. Ia şi Vol. Ib (690 pagini), prin Editura UTPRES Cluj-Napoca, 2009, ISSN 1221-5972. 

2011

Cea de a patra ediție a Conferinței Internațională de Grafică Inginerească și Desen, s-a desfășurat la Iași, în perioada 2-4 iunie 2011. Mesajul central al conferinței a fost centrat pe proiectarea durabilă ecologică.
Organizatori au fost Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Catedra de Geometrie Descriptivă şi Desen, cu sprijinul Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial  şi al Facultăţii de Mecanică.

Lucrările in extenso pot fi descărcate de  aici.

2013

Cea de a cincea ediție a Conferinței Internaționale ICEGD s-a desfășurat la Politehnica Timișoara, fiind organizată de Conf. dr. ing. Gheorghe Belea. Lucrările au fost publicate în Buletinul Politehnicii Timișoara

2015

Cea de a șasea editie a Conferintei Internationale ICEGD s-a desfășurat la Universitatea Transilvania din Brașov, fiind organizată de Prof. dr. ing. Lucian Bârsan. Lucrările au fost publicate în vol. 10, al JIDEG, nr. special cu ocazia Conferintei.

2017

Cea de a șaptea ediție a ICEGD s-a desfășurat la Universitatea Ovidius din Constanța, între 26-27 Mai, fiind organizată de Prof. dr. ing. Valentina Pomazan. Lucrările au fost publicate în vol. 12, al JIDEG, nr.1.

2019 Cea de a opta ediție a ICEGD va avea loc în mai 2019 la Universitatea din Craiova. Pentru mai multe informații clic aici