Prezentul text reprezintă o declaraţie de etică şi malpraxis aplicabilă publicaţiei „Journal of Industrial Design and Engineering Graphics”, aparţinând Societăţii Române de Grafică Inginerească – SORGING şi furnizează informaţii şi instrucţiuni asupra modului în care se realizează procesul de publicare şi drepturile şi obligaţiile părţilor implicate.

Societatea Română de Grafică Inginerească îşi ia angajamentul de a menţine înalte standarde de etică şi de a lua măsurile necesare împotriva malpraxis-ului privind articolele publicate în revista sa, JIDEG.

Originalitate, citarea surselor

Articolele propuse de autori pentru publicare trebuie să fie originale, realizate prin contribuţia exclusivă a autorilor, fără a fi susceptibile de plagiat. Orice sursă bibliografică folosită de autori în cadrul articolelor va fi citată complet, inclusiv pentru imagini/fotografii.

Situaţii susceptibile pentru acuzaţii de fraudă sau malpraxis, cum ar fi: republicarea unor date utilizate anterior fără menţionarea sursei, plagiat, publicarea fără acordul autorilor, încălcarea normelor pentru publicarea rezultatelor unor cercetări originale, erori majore, vor fi cercetate, iar în situaţia în care Comitetul ştiinţific sau evaluatorii sesizează în lucrare oricare din încălcările sus-menţionate, articolul va fi respins.

Confidenţialitate

Orice manuscris primit spre publicare este tratat ca un document confidenţial, iar accesul la document sau la informaţiile conţinute în acesta va fi restricţionat şi permis unui număr limitat de persoane, autorizate în acest sens de către Comitetul Ştiinţific al jurnalului.

Manuscrisele primite sunt analizate şi triate în vederea evaluării în sistem „single-blind peer review” care presupune necunoaşterea identităţii evaluatorilor de către autori, dar cunoaşterea identităţii autorilor de către evaluatori.

Evaluatorii

Evaluatorii analizează manuscrisele în mod obiectiv, orice conflict de interese fiind prezentat Comitetului Ştiinţific; în acest mod, evaluatorul se va auto-recuza. Evaluatorii îşi vor argumenta observaţiile formulate şi vor exprima concluziile cu claritate. Şi evaluatorii trebuie să considere articolul ca fiind un document confidenţial. Evaluatorii trebuie să notifice Comitetul Ştiinţific asupra oricărei suspiciuni de frauda şi/sau malpraxis identificată şi de care au cunoştinţă.

Informatiile continute în articolele respinse nu pot fi folosite (parţial sau în totalitate) de către membrii Comitetului Ştiinţific sau evaluatori pentru o cercetare proprie, fără acordul autorilor.

Autorii lucrărilor

Este obligatoriu ca manuscrisele primite să nu fi fost publicate anterior în nicio altă publicaţie. Autorul principal/correspondent este responsabil de obţinerea acceptului de publicare din partea tuturor.

Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru originalitatea lucrării şi au obligaţia de a menţiona corect şi în întregime sursele de informare. Trimiterea spre publicare a aceluiaşi material în mai multe publicaţii constituie o abatere inacceptabilă de la principiile de etică.

Autorii sunt responsabili pentru conţinutul ştiinţific al lucrării.

Odată ce lucrarea a fost acceptată spre publicare, drepturile de autor intră în proprietatea jurnalului, fiind interzisă republicarea fără acceptul scris al editorului.

Dacă un autor constată existenţa unei erori sau inexactităţi în materialul publicat, acesta are obligaţia de a notifica prompt editorul şi să coopereze cu acesta pentru soluţionarea problemei. Editorul nu îşi asumă răspunderea pentru erorile de text provenite din manuscris şi apărute în jurnal.

Free WordPress Themes, Free Android Games