consiliu_administratie

Preşedinte
prof. univ. dr. ing. lonel Simion – Universitatea POLITEHNICA din București

Vicepreşedinţi
prof. univ.dr.ing. Lucian loan Bârsan – Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

conf. univ.dr.ing. Adrian Mihai Goanţă – Universitatea DUNĂREA DE JOS din Galaţi

prof. univ.dr.ing. George Gherghina – Universitatea din Craiova

Secretar ştiinţific
conf. dr. ing. Nicoleta Elisabeta Pascu – Universitatea POLITEHNICA din București

Membri:
prof. univ.dr.ing. Valentina Pomazan – Universitatea OVIDIUS din Constanţa
conf. univ.dr.ing. Liviu Prună – Universitatea GHEORGHE ASACHI din Iaşi