CSGIDI

Concursul studențesc de Grafică Inginerească și Design Industrial

Concursul se adresează studenților de la cursurile de licență, masterat și doctorat, în toate domeniile inginerești. In cadrul temelor specificate pentru concurs se pot raporta rezultatele cercetărilor, studiilor originale, ale unor studenți sau echipe de studenți. Lucrările vor fi evaluate și ierarhizate de membrii comitetului științific. Cele mai bune cinci lucrări vor fi premiate de SORGING iar autorii vor fi invitați să publice lucrările în unul dintre numerele următoare ale JIDEG.

Participarea studenților la concurs este gratuită.

 

Tematica concursului

În tematica concursului GRAFICĂ INGINEREASCĂ ȘI DESIGN INDUSTRIAL se încadreaza lucrările care tratează:

soluții plane de reprezentare grafică în inginerie și arhitectură,
modele tridimensionale pentru structuri, sisteme si ansamble; reprezentări ale geometriilor organice, neanalitice, ergonomice; gestionarea si interfațarea bazei de date asociate unui prototip digital; gestionarea proiectelor digitale,
Design Industrial,
modele de calcul; soluții de randări performante; randări artistice.

 

Premii

Ediția 2017 a oferit două grupe de premii:

Lucrări ale studenților înscriși la studii de licență:

Premiul I: 200 RON și diplomă: Rober-Florin Cerbu, Univ. Dunărea de Jos, Galați

Premiul II: 100 RON și diplomă: Eduard Narcis Corolencu, Univ. Dunărea de Jos, Galați

Premiul III: diplomă: Daniel Trestianu, Univ. Dunărea de Jos, Galați

Lucrări ale studenților înscriși la studii de masterat și doctorat:

Premiul I: 200 RON și diplomă: Gabriel M arcel Boghian, Univ. Dunărea de Jos, Galați

Premiul II: 100 RON și diplomă: Florin Petculescu, Univ. Ovidius din Constanța

Premiul III: diplomă – neacordat

Observație: Autorii premiați vor fi contactați de secretariatul concursului pentru intrarea în posesie a premiilor.

Toți autorii participanți, nepremiați, la concurs vor primi un certificat de participare.

 

Condiții de participare

Participarea la concurs se face pe baza următoarelor:

obligatoriu o lucrare scrisă în limba română, într-un format prestabilit, care să raporteze condițiile, metodele și rezultatele cercetării
opțional un portofoliu alcătuit din materiale grafice adiacente, video/ audio, galerie de imagini, cu rol de suport pentru elementele prezentate în lucrarea scrisă.
obligatoriu dovada calității de student la una din formele și nivelele de învățământ pentru autori (fotocopie după carnet vizat la zi sau adeverință simplă de la secretariatele facultăților).

Trimiterea materialelor se va face exclusiv pe suport electronic, pe adresa de email a concursului SORGING (studenti@sorging.ro), indicând:

afilierea universitară,
o adresă fizică de corespondență,
cel puțin o adresă de email validă,
cel puțin un număr de telefon de contact pentru autorii corespondenți.
Indrumătorul(ii) sau colaboratorii cercetării, care nu au calitatea de student, vor fi menționați într-o secțiune separată a lucrării scrise, care trebuie să fie redactată în limba română și să respecte în totalitate formatul revistei JIDEG (în secțiunea Aknowledgements din format, care, va purta numele în limba română -Mentiuni speciale, respectând formatul respectivei secțiuni, așa cum este descris).

După încheierea concursului, autorii primelor cinci lucrări ierarhizate vor fi invitați să publice lucrările scrise în volumul următor al anului curent al revistei JIDEG. Lucrările vor fi publicate doar dacă mențin conținutul premiat si structura de autori cu care au intrat în concurs, având mențiunea „Lucrare premiată la concursul studențesc SORGING, anul xxxx”.

Pentru aceasta, lucrările vor trebui formatate corespunzător, traduse, de data aceasta, în limba engleză si transmise editorului în termenul specificat pe site-ul www.sorging.ro.

Studenții premiați vor semna un acord de transfer a drepturilor de publicare a lucrărilor si vor avea un termen fix de trimitere a acestora în formatul impus de editorul JIDEG. Nerespectarea termenului limită și/ sau neconcordanța formatării lucrării conform standardelor de limbă engleză si de tehnoredactare impuse de editorul JIDEG duc automat la anularea dreptului studentului de a-și publica lucrarea premiată în revista JIDEG și penalizarea cu 50% din punctajul acordat pentru o eventuală participare ulterioară la concursul studențesc SORGING.

În cazul în care studenții au mai participat la concursul studențesc SORGING, noile materialele și lucrări înscrise în concurs trebuie să conțină informație distinctă, suplimentară celei din lucrările anilor anteriori. Studenții care trimit materiale identice sau similare celor din anii anteriori vor fi automat excluși din concursul anului curent.

 

Date importante

Termen de trimitere electronică a lucrării scrise și a portofoliului opțional: 21 mai 2017

Primirea rezultatelor recenziei: 25 mai 2017

Festivitatea de decernare a premiilor va fi inclusă in evenimentele desfășurate în plenul ICEGD 2017!

Afișarea publică a rezultatelor concursului pe site-ul www.sorging.ro și acordarea oficială a premiilor în cadrul conferinței ICIS 2016, în aula Universității Ovidius Constanța, corp AB : 10 iunie 2016.

Adresa de corespondență și trimitere a materialelor de concurs este

studenti@sorging.ro